Khud Ko Main Kar Dunga Tujhko Samarpan

Laagi Lagan Shankara Lyrics

Khud Ko Main Kar Dunga Tujhko Samarpan Lyrics In Hindi Sung by Hansraj … Laagi Lagan Shankara Lyrics.Khud Ko Main Kar Dunga Tujhko Samarpan