Shri Annapurna Chalisa Lyrics

Shri Annapurna Chalisa Lyrics

Vishveshvar padpadam ki raj nij shish lagay Annapurna tav suyash barano kavi matilay
 Nitya aanand karini mata, var aru abhay bhav prkhyata
 Jay! soundary sindhu jag janani, akhil pap har bhav harani
 Shavet badan par shavet basan puni, santan tuv pad sevat rishimuni
 Kashi puradhishvari mata, maheshvari sakal jag trata
 Vrishbharudh nam rudrani, vishav viharini jay! kalyani
 Patidevta sutit shiromani, padavi prapat kinh giri nandini 
Pati vichoh dukh sahi nahi pava, yog agni tab badan jarava
 Deh tajat shiv charan snehu, rakhehu jat himgiri ghehu
 Prakati girija nam dharayo, ati anand bhavan manh chayo
 Narad ne tab tohin bharamayhu, byah karan hit path pdhayhu
 Brahma varun kuber ganaye, devraj aadik gaye
 Sab devan ko sujas bakhani, mati palatan ki man thani
 Nij ko tab narad ghabaraye, tab pran puran mantra pdhaye
 Karan hetu tap tohi updeshu, sant vachan tum satya parekhehu
 Gagangira suni tari na tare, Brahma tav tum pas padhare
 Kaheu putri var mangu anupa, dehun aaj tuv mati anurupa 
Tum tap kinh alokik bhari, kasht uthayahu ati sukumari
 Aab sandeh chhadi kacchu moson, hai sogandh nahi chhal toson
 Karat ved vid brahma janhu, vachan mor yeh sancha manhu
 Taji sankoch kahahu nij iccha, dehon mai manmani bhiksha
 Suni Brahma ki madhuri bani, mukh son kachu musukaye bhavani
 Boli tum ka kahahu vidhata, tum to jag ke sashtradhata
 Mam kamna gupt nahin toson, kahvava chahahu ka moson
 Daksh yayg mahn marati bara, shambunath puni hohin hamara
 So aab milhin mohin manbhaye, kahi tathastu vidhi dham sidhaye
 Tab girija shanker tav bhayu, phal kamna sanshyo gayau
 Chanderkoti ravi koti prakasha, tab aanan mahn karat nivasa
 Mala pustak ankush sohe, kar mahn apar pash man mohen
 Annpurne! sadapurne, aaj aanvagh anant purne
 Kripa sagari kshemkari man, bhav vibhuti aanand bhari man
 Kamal vilochan vilsit bhale, devi kalike chandi karale
 Tum kailash mahin hai girija, vilsi anand sath sindhuja
 Svarag mahalakshmi kahalayi, martey lok lakshmi padpayi
 Vilsi sab mahn sarv sarupa, sevat tohin amar pur bhupa
 Jo padhihhi yeh tav chalisa, phal pahin shubh sakhi isa
 Parat samay jo jan man layo, padhinhi bhakti suruchi adhikayo
 Stri kalatr pati mitr putr yut, paramashverya labh lahi adhabhut
 Raj vimukh ko raj divave, jas tero jan sujas badhavei
 Path maha mud mangal data, bhakt manovanchit nidhi pata
 Jo yeh chalisa subhag, padhi naveigen math
 Tineke karaj siddh, sab sakhi kashinath

Shri Annapurna Chalisa Song Lyrics

https://youtu.be/TVmMr81tH40
 • Shri Annapurna Chalisa lyrics hindi
 • Shri Annapurna Chalisa in english
 • Shri Annapurna Chalisa lyrics in gujarati
 • Shri Annapurna Chalisa lyrics in english pdf
 • Shri Annapurna Chalisa lyrics marathi
 • Shri Annapurna Chalisa lyrics in telugu
 • Shri Annapurna Chalisa lyrics in hindi pdf download
 • lyrics of Shri Annapurna Chalisa
 • Shri Annapurna Chalisa bhajan lyrics
 • Shri Annapurna Chalisa lyrics in bengali pdf
 • Shri Annapurna Chalisa lyrics
 • Shri Annapurna Chalisa lyrics

Leave a Comment